Ergänzungsübung: Lückentext

  
Füllen Sie alle Lücken aus. Drücken Sie dann "Check", um die Antworten zu kontrollieren. Benutzen Sie die Taste "Hint", um den ersten Buchstaben zu bekommen. Dadurch verlieren Sie aber Punkte!
In de laatste werd een vraag behandeld van lectoren Engels en Frans. Ik heb beloofd om het antwoord op deze kwestie in een vergadering van de Werkgroep Taal en Communicatie aan te kaarten.
Samengevat komt de vraag hierop neer: een bepaalde lector vindt het niet kunnen dat de volgtijdelijkheid niet gerespecteerd wordt. Sommige lectoren stellen vast dat studenten die voor Engels in het eerste jaar niet geslaagd zijn, toch in het derde jaar les Engels kunnen volgen en dat studenten stage kunnen lopen zonder geslaagd te zijn voor vakken in het tweede jaar.
De vakgroepvoorzitters maakten dadelijk een onderscheid tussen en . Zij beweren dat ze aan GIT-studenten systematisch aanraden om vakken zo te kiezen dat de volgtijdelijkheid gerespecteerd wordt. Dat is ook de politiek van ons departement, denk ik. Bij combi’s liggen de zaken blijkbaar anders, zeker wat het stage lopen betreft. Men vindt het wat te streng (in mijn ogen ook wel terecht) als iemand geen stage zou kunnen lopen omdat hij/zij alleen nog BTT Frans II en III moet herkansen.
Daarom ben ik op zoek naar enkele duidelijke voorbeelden. Ik heb daar geen toegang toe…
Zou je mij kunnen helpen? Ik ga kort reageren op de vraag en plan een vergadering ondermeer over talenpractica, studiefiches en deze kwestie kort na Nieuwjaar.
Dank bij voorbaat