Welkom!

Vertaal en geef de hoofdtijden in deze volgorde: infinitief - onvoltooid verleden tijd - voltooid deelwoord - onvoltooid tegenwoordige tijd (3de persoon enkelvoud). Tik tussen iedere werkwoordsvorm een - voorafgegaan en gevolgd door een spatie. Voorbeeld: schlafen - schlief - geschlafen - schläft
Klik op "Controleer"