DUITSE SPRAAKKUNST

Elementaire oefeningen

Lidwoorden en voornaamwoorden - Artikel und Pronomen
 1. Persoonlijk voornaamwoord - Personalpronomen
  1. Oefening 1
  2. Oefening 2
 2. Bezittelijk voornaamwoord - Possessivpronomen
  1. Oefening 1
  2. Oefening 2
 3. Zelfstandig gebruik van het onbepaald lidwoord
  1. Oefening 1
  2. Oefening 2
  3. Oefening 3
 4. Wederkerend voornaamwoord - Reflexivpronomen
  1. Oefening 1
  2. Oefening 2